Vidste du, at byggebranchen står for ca. 30 % af Danmarks samlede CO2 udslip?

Hos Klittens Tømrer går vi op i bæredygtighed og bæredygtigt byggeri. Vi går gerne forrest når det gælder om at reducere CO2 udslippet og forbedre bæredygtigheden i byggeriet samt vores egen virksomhed. For bedre at kunne træffe strategiske beslutninger om, hvordan vi først og fremmest kan reducere vores eget CO2 udslip, har vi fået lavet et CO2 regnskab over vores scope 1, 2 og 3 udledninger ud fra den internationalt anerkendte Greenhouse gas (GHG)-protokol*.

Beregningerne har givet os et overblik over virksomhedens klimaaftryk og hvordan udledningen fordeler sig på forskellige kategorier som energi, transport, indkøb mm. Derudover, har vi brugt dem til vores bæredygtighedsstrategi.

Bæredygtighedsstrategi

Vi har 5 bæredygtighedsmål, som afspejler vores strategi i forhold til at blive mere bæredygtige på de sociale, økonomiske og
miljømæssige aspekter. Herunder ved at reducere virksomhedens CO2 udslip samt øge bæredygtigheden af de huse vi bygger, støtte sociale projekter i nærområdet samt reducere affald og øge genanvendelse. 

FN’s Verdensmål i vores strategi
Derudover arbejder vi med FN’s verdensmål. Vi har udpeget 2 ud af de 17 FN-mål, hvor vi i vores virksomheden kan gøre den største forskel i arbejdet for en mere bæredygtig udvikling.

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

I virksomheden er ligeværd og det at være i øjenhøjde uanset hvem man er meget grundlæggende. Uanset om det gælder personalet, kunder, samarbejdspartnere eller leverandører. Forskellighed ses som en værdi og en styrke. Som noget der kan give liv, inspiration og nye muligheder. Vi vil sammen med vores kolleger, samarbejdspartnere, kunder og gæster skabe gode arbejdspladser igennem sundhed og trivsel. Se yderligere uddybning i rapporten nederst.

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Vi har særligt fokus på at bidrage til at nå delmål 12.2, ved at bruge og håndtere naturressourcer rigtigt, samt på at bidrage til delmål 12.5, om at reducere affaldsmængden, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse. Intet overflødigt skal smides ud, affald sorteres korrekt og alt der skal på genbrugspladsen kommer dertil, der hvor det hører til. På byggepladserne, tager vi det affald som er der, og sorterer det jf. vejledning på kommunens genbrugspladser. Se yderligere uddybning i rapporten nederst.


Rapport- CO2 emisisons beregninger

 


SDG Verdensmål

 

* CO2 beregningerne i scope 3 udgør: Indkøb af materialer i monetære enheder (DKK); Affald genereret under drift; End-of-life behandlinger af affald genereret